Grunnkompetanse - Grupper med mindre elevantall Bygg/anlegg

  • IMAG0891
  • IMG_20161208_133027

Grupper med mindre elevantall er et tilbud for elever som lettere tilegner seg kunnskap gjennom praktisk arbeid, og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser

Opplæringen avviker fra ordinær opplæring og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Skolen utarbeider individuell opplæringsplan, IOP, for den enkelte elev. Her hentes mål fra læreplanen i de ulike fag ut fra kompetansenivå

Elevene utfører ulike arbeidsoppgaver knyttet til Bygg og anleggsfag

Opplæringen foregår hovedsakelig ute på en byggeplass med noe opplæring  på skolen og eksternt i ulike bedrifter. Teoretisk undervisning følger læreplan og tilrettelegges den enkelte elev.

Målgruppe: Elever som liker praktisk arbeid men som ikke liker seg så godt i et klasserom

Opplæringen kvalifiserer for opplæringskontrakt innen bygg og anleggsfagene

Del denne artikkelen på: