VG3 Automatiseringsfaget

  • DSC01377
  • DSC01414
  • DSC01424
  • DSC01365
  • DSC01387
  • DSC01427
  • DSC01464
  • DSC01374
  • DSC01471

Litt om faget

For rask feilsøking skal automatikeren ha kunnskap og ferdigheter innen aktuelle systemer og deres samspill med prosessen. Kunnskaper om de mange ulike typer signaloverføringer som finnes, og hva som kan påvirke dem, er viktig. Automatikeren skal kunne hente ut systemsignaler (f.eks. temperatur, trykk, nivå og hastighet) og kunne vurdere om disse signalene er riktige og ligger innenfor gitte toleranser og spesifikasjoner.

Grunnleggende og gode kunnskaper i elektro, elektronikk, datakommunikasjon, hydraulikk, pneumatikk og prosessteknikk er nødvendig. Automatikeren skal ha gode kunnskaper i kvalitetssikring, og må for eksempel kunne installere instrumentmateriell ut fra nøyaktighetskrav, krav om sporbarhet, bruksområde og Ex-soner. Han eller hun må kunne kombinere tekniske løsninger med god miljømessig ressursutnytting.
Automatikere arbeider i økende grad på offshore installasjoner eller i landbaserte virksomheter som leverer produkter og tjenester til offshore og landbasert industri.

Fagoversikt

Fagoversikt

Fellesfag, kroppsøving 2t   Programfag består av:  
Programfag 33t   Automatiseringssystemer  23t
      Mekanisk arbeid 5t
Totalt 35t   Elernergisystemer 5t
         
   
   

Kroppsøving

Del denne artikkelen på:
DSC01473
 
DSC01478
 
DSC01479
 
DSC01464
Kontaktperson