VG2 Data og elektronikk

 • PC021696
 • PC021714
 • PC021698
 • PC021702
 • PC021701
 • PC021709
 • PC021697
 • PC021700
 • PC021713
 • PC021708
 • PC021712
 • PC021694

Litt om faget

Utdanningen gir mange spennende muligheter innen elektronikk- og svakstrømsområdet. Du kan gå mot fagbrev, og videreutdanning som ingeniør eller innen romteknologi.

Linjen inneholder to programfag: Data- og elektronikksystemer og elektronisk infrastruktur.
Undervisningen i programfagene omhandler i hovedsak områdene Ekom, elektroniske komponenter og programmering, der Ekom er den største delen.

Innen Ekom vil du lære om felles kablingssystemer for telefon og datanettverk, mottak av TV signaler, samt flere andre systemer for elektronisk kommunikasjon. Vi går også gjennom sikringssystemer som brannvarsling, innbruddsalarm, kameraovervåking og adgangskontroll.

I undervisningen om elektroniske komponenter er kretsforståelse sentralt. Du vil bli kjent med dioder, transistorer, motstander, spoler og kondensatorer og lære å beregne og sette komponentene sammen til en fungerende krets.

Programmering handler om å skrive og forstå program i forskjellige programmeringsspråk, og praktisk bruk og programmering av mikrokontrollere.
Samfunnet har stort behov for fagpersonell innen elektronikk- og svakstrømsområdet!
Vi har gode forbindelser til næringslivet, som du vil møte i praksis allerede på høsten.

 

35 t/pr. uke

 
Programfag 17 t   Fellesfag 9 t
- Data og elektornikksystemer 10 t   - Norsk 2 t
- Elektronisk infrastruktur 7 t   - Engelsk 2 t
      - Samfunnsfag 3 t
      - Kroppsøving 2 t
Yrkesfaglig fordypning 9 t      
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson