VG2 Automatisering

VG2 Automatisering

Opplæringen i automatisering skal medvirke til å utvikle kompetanse innen automatiserte systemer i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstedsindustrien, og i næringsvirksomhet.

Litt om faget

Programfagene skal bidra til økt produktivitet, kvalitet og sikkerhet for personellet og det ytre miljøet. God produktkvalitet og pålitelighet er vesentlig. Høyt kvalifiserte fagarbeidere innen automasjon er viktig for å sikre dette.

Fagoversikt

Fellesfag 9t   Norsk 2t
Programfag 17t   Engelsk 2t
Prosjekt til fordypning 9t   Samfunnsfag 3t
Totalt 35t   Kroppsøving 2t
      Prosjekt til fordypning 9t
   
I prosjekt fordypning består av mattematikk relatert til automatiseringsfaget, prosjektarbeid på skolen, samt utplassering i bedrift.  

Kroppsøving

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson