Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er en støttetjeneste for våre elever i videregående opplæring. Skolen har tett samarbeid med vår PP-rådgiver, og avtale med PP-rådgiver gjøres vanligvis gjennom skolens rådgivere.

PP-rådgiver finner du på samme kontor som helsesøster.
Mer generell informasjon om PPT finner du ved å gå inn på denne linken:
 http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Pedagogisk-psykologisk-tjeneste-PPT

Del denne artikkelen på: