Forebyggende arbeid i Sandnes kommune

FOREBYGGENDE ARBEID I SANDNES KOMMUNE – OG SAMARBEID MED GAND VGS.

Kommunen har tre ansatte som i flere år har jobbet med kriminalitetsforebyggende og oppsøkende ungdomsarbeid. Målet er å tilby hjelp til barn, ungdom og familiene deres på et tidligst mulig stadium for å forebygge problemer blant annet knyttet til kriminalitet, rus, utfordringer på sosiale media og negative miljøer. Bistand fra den forebyggende avdelingen er frivillig og gratis – og kan bistå raskt. 
Det jobbes i tett samarbeid med alle etater i kommunen som jobber med barn og unge, spesielt sammen med skolene – både grunnskole og videregående skole.
 
Kriminalitetsforebyggende ungdomsarbeider Aslaug Neteland kan kontaktes på telefon 915 14 929 eller på e-post aslaug.neteland2©sandnes.kommune.no
 
Oppsøkende ungdomsarbeider Tone Warhaug kan kontaktes på telefon 971 76 958 eller på e-post tone.warhaug@sandnes.kommune.no
 
Ungdomsarbeider Gudrun Apeland kan kontaktes på tlf. 452 23 551 eller på e-post gudrun.apeland@sandnes.kommune.no
 
Kriminalitetsforebyggende avdeling samarbeider også om foredrag for både foreldre, lærere og andre aktører om internettbruk, nettmobbing og andre relevante problemstillinger knyttet til ungdomskulturen.

Del denne artikkelen på: