Reglement og vurdering

Reglene  skal minne om hvordan en skal ta vare på de menneskelige og materielle verdier som en omgås daglig. Elevene som etter søknad er tatt inn i den videregående skole, har krav på undervisning, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid, og eleven forplikter seg til å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser, herunder det reglement som skoleutvalget fastsetter med hjemmel i lov om videregående opplæring i paragraf 15.

Her kan du lese Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland fylkeskommune.

Her kan du lese om fylkeskommunens retningslinjer for  vurdering 

Del denne artikkelen på: