Forsikring

TYVERI ELLER SKADE PÅ ELEVS EIENDELER VED GAND VGS
Elever kan oppleve at private eiendeler blir stjålet eller skadet i forbindelse med opphold ved skolen. Etter flere henvendelser fra elever finner administrasjonen det riktig å informere om ansvarsforholdet rundt tyveri og skade på private eiendeler
Den enkelte elev har selv ansvar for oppbevaring av egne eiendeler når han/hun er på skolen.
Det er eleven/foresattes private forsikring (innbo eller reiseforsikring) som må brukes i forbindelse med tap eller skade på private eiendeler (benyttet på Gand vgs.).
Dette gjelder også bærbar pc, mobil og lærebøker. 
Skolen har skap som kan benyttes til oppbevaring på eget ansvar.
I kroppsøvingstimer får elever tilbud om å levere verdisaker til lærer (samler disse inn ved timestart). Garderoben avlåses når gymtimen starter. Dersom det har vært tyveri i garderoben i løpet av gymtimen er det altså elevens private forsikring som må benyttes.

Del denne artikkelen på: