Velkommen til nytt skoleår!

Rektor ønsker alle dere som har kommet inn på Gand videregående skole, hjertelig velkommen til skolen tirsdag 16. august!

Klassene møter til ulike tider etter den frammøteplanen som du finner på skolens hjemmeside.

Jeg håper du har hatt en flott sommerferie som har gitt deg massevis av kraft og energi til å jobbe hardt gjennom hele skoleåret.  

Når du kommer til skolen tirsdag 16. august, håper jeg du har satt deg høye mål.

Vi, skolen og lærerne, vil hjelpe deg til å trene mye og riktig slik at du når målene dine.

På Gand har vi ingen snarveier til kunnskaper, ferdigheter og gode skoleresultater. 

Vår visjon "Best på læring i sentrum" formidler et klart budskap: Din læring er vårt fokus. Av erfaring vet vi at læring handler mest om konsentrasjon om faget, hardt og systematisk arbeid over tid.

Gand videregående skole gjennomgår en total forvandling og blir helt ny i løpet av få år.

I august 2014 tok elever og lærere i elektrofag og teknikk og industriell produksjon i bruk nye flotte lokaler (bygg D). I oktober 2015 flyttet helse- og oppvekstfag, service- og samferdselsfag og arbeidstrening inn i  et renovert hovedbygg som nå framstår som helt nytt. Her finner du også en flott kantine, elevbibliotek og studieverksted. 

Arbeidet med 3. byggetrinn vil pågå hele skoleåret 2016 – 2017. Når det er ferdig ved årskiftet 2017/2018, flytter studiespesialiserende utdanningsprogram og bygg- og anleggfag også inn i nye lokaler. Kommende skoleår holder disse til i leide lokaler i Holbergsgate.

Vi ser fram til et flott skoleår og gleder oss til du kommer!

Velkommen til Gand!

Jan Ole Rød

Del denne artikkelen på: