Resultat skolevalg 2017

skolevalg

Se resultater her

For grafisk framstilling klikk lenken : http://samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/skole/10306

Valgstatistikk  
Kategori Verdi  
Antall elever ved skolen 1019  
Antall avgitte stemmer 793  
Deltakerprosent 77.8%  
Antall godkjente stemmer 732  
Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige 61  
Antall blanke stemmer 60  
Antall ugyldige stemmer - ikke blanke 1  
     
Partistemmer
Parti Stemmer Prosent
Rødt 13 1.8%
Sosialistisk Venstreparti 28 3.8%
Arbeiderpartiet 207 28.3%
Senterpartiet 36 4.9%
Miljøpartiet De Grønne 37 5.1%
Kristelig Folkeparti 16 2.2%
Venstre 58 7.9%
Høyre 114 15.6%
Fremskrittspartiet 152 20.8%
Piratpartiet 28 3.8%
Norges Kommunistiske Parti 15 2.0%
Pensjonistpartiet 8 1.1%
Kystpartiet 0 0.0%
Demokratene i Norge 2 0.3%
Partiet De Kristne 7 1.0%
Liberalistene 6 0.8%
Alliansen 2 0.3%
Helsepartiet 1 0.1%
Verdipartiet 2 0.3%
Del denne artikkelen på: