Rektors presentasjon fra foreldremøter

Rektor sin presenatasjon  fra forledremøter i september kan lastes ned her.

Del denne artikkelen på: