RØDE KORS LEKSEHJELP

RØDE KORS LEKSEHJELP

Trenger du hjelp med lekser eller studier?
Sandnes Røde Kors har mange frivillige som gjerne vil hjelpe deg. Vi starter opp etter juleferien 10. januar både på Lura Bydelshus og på Sandnes bibliotek.

Tilbudet er gratis. Vi har ikke tilbud i skoleferier, men ellers kan du bare møte opp.

Sandnes bibliotek, 4, 5, 6. og 7. kl: tirsdager kl. 15 - 17.
Sandnes bibliotek, ungdoms- og videreg. skole: tirsdager kl. 16 - 18.

Lura Bydelshus, alle trinn: tirsdager kl 16 - 18.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Marit Øydne tlf. 97637059 eller Helle Aanonsen tlf. 91386188.

Del denne artikkelen på: