PLAN FOR FRAMMØTE ELEVAR TYSDAG 16. AUGUST 2016

Elevar møter i kantina, Hoveveien 2, etter følgjande plan:

08.30:

VG1-TIP 90
VG1 –EL 60
 
09.00: VG1 –HO 90
 VG1 –SS 75
 Utvida praksis helse 8

09.30:

VG1 - BA 60
VG2 - Byggteknikk 45
Arbeidstrening 14
 Utvida praksis- bygg 20
 Innføringsklassar minoritetsspråklege 30
 
10.00:

VG2- barne og ungdomsarbeiderfag 30
 VG2 –helsearbeiderfag 30
 VG2- IKT-servicefag 30
 VG2 – frisør 15
 VG2- salg, service og sik. 30
 Vg2 – transport og log. 30

10.30:

VG2- automatisering 30
 VG2- elenergi 15
 VG2- data- og elektronikk 15
 VG3- automatisering 15
 VG2- kjøretøy 60
 VG2-bilskade,lakk,kar. 15

11.00:

VG3- påbygg  og VG4 180

Del denne artikkelen på: