Åpen dag på Gand torsdag 26 januar 16:30 - 19:00

Åpen dag på Gand torsdag 26 januar 16:30 - 19:00

Vi på Gand videregående skole ønsker med dette å invitere elever i 10.klasse med foresatte til Åpent hus - torsdag 26.januar kl. 16:30 -1900! 
Hele arrangementet foregår i Hoveveien 2. 

Program:

  • Presentasjon av de ulike programområdene v/ avdelingsleder/lærere/elever. Her vil det også bli organisert omvisning i ulike verksteder. 
  • «Behov og muligheter innenfor de ulike yrkesfagene» v/ yrkes og utdanningsrådgiverne. (Personalrom – kl. 16.45, 17.30, 18.15)
  • «Spesialundervisning og tilrettelegging av opplæring i vgs v/ sosial pedagogisk rådgiverne. (Studieverkstedet – kl. 16.45, 17.30, 18.15) 
  • Kaffe og frukt serveres – skolens kantine er også åpen. 
  • Arbeidstrening vil selge produkter som de lager i elevbedriften «Er er mulig?».
Del denne artikkelen på: